vn.svggb.svg

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

“Kính gửi Quý cổ đông: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như văn bản đính kèm . Trân trọng.”