vn.svggb.svg
No Name  CLASS IMO

Gross Tonnage

  Length x beam (m) Draft (m) Year built Main engine Q88 Note
1 Apollo DNV & VR  9321964

56,172

237.71 x42 14.85 2008 Diesel United Ltd. 6RTA58T, DU-3682, 12000 KW x 103 RPM See the attached file DOC Holder
2 Pacific Era DNV 9397781 29,924 183.127 x 32.20 13.076 2008 Man B&W 6S50MC-C 9480 kW x 127 rpm See the attached file DOC Holder
3 PVN Dai Hung Queen DNV & VR 9402536 58,534 260.7 x 42.03 15 2015 Man B&W Doosan 6S60MC-C 13560 KW    

 

Pacific là đơn vị duy nhất sở hữu đội tàu AFRAMAX lớn nhất Việt Nam với các tàu có công suất 90,000-120,000 DWT. 

Specifications

 Apollo

  IMO

9321964

  CLASS

DNV - VR

Gross Tonnage

56,172

  Length x beam (m)

237.71 x42

  Draft (m)

14,85

  Year built

2008

  Main engine

Diesel United Ltd. 6RTA58T, DU-3682, 12000 KW x 103 RPM

  Q88

See the attached file

Note

DOC Holder

MR là chủng loại tàu vận chuyển hóa chất có điều kiện kỹ thuật tốt, hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng hải và các yêu cầu của các Công ty dầu khí lớn trên thế giới, đánh dấu bước phát triển mới của Pacific cho lĩnh vực vận chuyển hóa chất/dầu sản phẩm.

Specifications

Pacific Era

  IMO

9397781

  CLASS

DNV

Gross Tonnage

29,924

  Length x beam (m)

183.127 x 32.20

  Draft (m)

13.076

  Year built

2008

  Main engine

Man B&W 6S50MC-C 9480 kW x 127 rpm

  Q88

See the attached file

Note

DOC Holder

Pacific hiện đang sở hữu tàu chứa xuất dầu thô FSO Đại Hùng Queen phục vụ hoạt động khai thác dầu thô tại Mỏ Đại Hùng, lô 05-1a trên vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam.

Specifications

PVN Dai Hung Queen

  IMO

9402536

  CLASS

DNV & VR

Gross Tonnage

58,534

  Length x beam (m)

260.7 x 42.03

  Draft (m)

15

  Year built

2015

  Main engine

Man B&W Doosan 6S60MC-C 13560 KW

  Q88

See the attached file