vn.svggb.svg

Ban Kiểm Soát

HUYNH THI HONG HANH(1).png

Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Trưởng Ban
HUYNH THI HONG HANH(1).png


HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm: 1988

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công – Cử nhân Tài chính Ngân hàng

 

Quá trình công tác:

 • Từ 7/2010 đến 9/2015: Chuyên viên phân tích tín dụng Doanh Nghiệp, Ngân hàng Á Châu, TP HCM 
 • Từ 01/2017 đến 8/2017: Chuyên viên cao cấp Phân tích tín dụng Doanh Nghiệp, Ngân hàng Techcombank, TP HCM
 • Từ 9/2017 đến 5/2018: Giám Đốc Đầu Tư, Công Ty CP Quản Lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo VN (ICM), TP HCM
 • Từ 5/2018 đến 11/2019: Trưởng phòng Thẩm định, Trụ sở chính SHB Lào, Thủ đô Viêng Chăn, Lào. 
 • Từ 11/2019 đến T4/2021: Trưởng phòng Tài chính, Ban Tài chính Kế Toán, Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí
 • Từ 05/2021 đến nay: Phó Ban - Ban Tài chính Kế Toán, Tổng Công Ty CP Vận Tải Dầu Khí;
 • T06/2020 – nay: Kiêm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, CTCP Vận Tải Dầu khí Thái Bình Dương;
 • Từ T06/2022 – nay: Kiêm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, CTCP VTXD Phương Nam;

HA HUU ANH.png

Ông Hà Hữu Anh

Thành viên

 

HA HUU ANH.png

Ông
HÀ HỮU ANH

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

 

Quá trình công tác:

 • Từ 11/1999 đến 12/2007: Nhân viên, Tổ trưởng, Phó Phòng Thương mại – Công ty Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)
 • Từ 01/2008 đến 3/2008: Phó Phòng Khai thác – Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
 • Từ 4/2008 đến 14/7/2016: Phó Phòng Khai thác Thương vụ, Trưởng Phòng Khai thác Thương vụ - Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil)
 • Từ 14/7/2016 đến 07/8/2017: Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Nhật Việt (NVTrans Oil)
 • Từ 07/8/2017 đến 4/2020: Trưởng Phòng Vận tải Hàng lỏng, Ban Kinh doanh – Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 • Từ tháng 5/2020 đến nay: Phó Ban Kinh doanh – Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
DO NHU TIEN.png

Ông Đỗ Như Tiến

Thành viên
DO NHU TIEN.png

Ông
ĐỖ NHƯ TIẾN

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1990

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

 

Quá trình công tác:

 • Từ 11/2013 – 5/2015: Chuyên viên tín dụng Ngân hàng SeABank
 • Từ 10/2015 – 6/2016: Chuyên viên tín dụng Ngân hàng NCB
 • Từ 6/2016 – 02/2022: Chuyên viên Phòng tài chính Kế toán – Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc
 • Từ 3/2022 – Nay: Phó Phòng Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí