vn.svggb.svg

Hội đồng Quản trị

LE MANH TUAN(2).png

Ông Lê Mạnh Tuấn

Chủ tịch HĐQT
LE MANH TUAN(2).png

Ông
LÊ MẠNH TUẤN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Sinh năm: 1968

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế hóa chất, Cử nhân Tài chính Kế toán

 

Quá trình công tác

 • 09/1992 - 05/1995: Trợ lý kế hoạch tại công ty Xây dựng 25/3 - Bộ tư lệnh Công Binh thuộc Bộ Quốc Phòng
 • 06/1995 - 03/1996: Kế toán viên tại Bưu Điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 04/1996 - 07/1998: Trưởng nhóm tiếp thị Công ty chuyển phát nhanh quốc tế DSL WorldWide EXPress
 • 08/1998 - 12/2007: Công ty Điện Báo Điện Thoại Bưu Điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giữ chức vụ Kế toán trưởng, Phó phòng Kinh Tế Kế Hoạch, Trưởng phòng Kế Hoạch Kinh doanh và Đầu tư XDCB
 • 01/2008 - 06/2008: Phó giám đốc kinh doanh Trung Tâm Dịch vụ khách hàng, p.phòng Kinh doanh - Viễn thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • 07/2008 - 12/2008: Phó phòng Kế Hoạch Đầu tư - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PV Trans
 • 01/2009 - 07/2010: Trưởng Ban Kế Hoạch Đầu tư - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PV Trans
 • 08/2010 - 11/2011: Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 • 11/2011 - 05/2022: Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PV Trans
 • 05/2022 - 6/2022: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PV Trans
 • 13/01/2022-nay: UV. HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí. Kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Pacific/CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
 • 09/5/2022 - Nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PV Trans. Kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Pacific/CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

 

z4792057994632_46b31f8b6f64ea57ad369b94dc70be4e.jpg

Ông Hoàng Đức Chính

Thành viên HĐQT
z4792057994632_46b31f8b6f64ea57ad369b94dc70be4e.jpg

Ông
HOÀNG ĐỨC CHÍNH

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển, Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Thạc sĩ Quản lý và khai thác tàu biển

 

 

Quá trình công tác

 • 02/1992 – 02/1993: Thuyền viên Công ty Vận tải biển và thuê tàu Vitranschart. 
 • 02/1993 – 02/1995: Đi nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy quân sự Tp. HCM.
 • 02/1995 – 09/2004: Chuyên viên phòng Đại lý tàu, phòng Khai thác tàu container, Công ty Hợp tác Lao động và Nước ngoài phía Nam (Inlanco Sài Gòn).
 • 09/2004 – 04/2008: Chuyên viên phòng Khai thác, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).
 • 04/2008 – 10/2010: Phó Ban Khai thác Tổng công ty PVTrans kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Phương Nam.
 • 10/2010 – 07/2018: Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
 • 08/2018 – 04/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
 • 05/2021 – 12/01/2022: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
 • 13/01/2022 - Nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
 • 30/06/2022 - Nay: Ủy viên HĐQT PVTrans Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
NGUYỄN THẾ DÂN.png

Ông Nguyễn Thế Dân

Thành viên HĐQT
NGUYỄN THẾ DÂN.png

Ông
NGUYỄN THẾ DÂN

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

 

Quá trình công tác:

 • Từ 10/1990 – 02/1992: Nhân viên kế toán tổng hợp Nhà máy Chế biến Cao su Biên Hòa
 • Từ 3/1992 – 4/1994: Nhân viên kế toán tổng hợp Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Biên Hòa (Bia Biên Hòa)
 • Từ 5/1994 – 5/1995: Kế toán trưởng Công ty Bia Sông Hậu – Cần Thơ
 • Từ 6/1995 – 10/1998: Trưởng Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Liên doanh Xuất nhập khẩu Gỗ Đông Nam Á (Seatec Vietnam JV Ltd)
 • Từ 11/1998 – 12/2007: Kế toán tổng hợp/Phó Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Khí hoá lỏng Việt Nam (Vietnam LPG JV Co., Ltd)
 • Từ 1/2008 – 10/2013: Kế toán tổng hợp/Phó Phòng TCKT/Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
 • Từ 11/2013 – 5/2016: Trưởng Phòng Kế toán – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
 • Từ 6/2016 – 9/2018: Trưởng Phòng/Phó Ban phụ trách – Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
 • Từ 10/2018 - Nay: Phó Ban – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
TRAN DUY TAN(1).png

Ông Trần Duy Tân

Thành viên HĐQT
TRAN DUY TAN(1).png

Ông
TRẦN DUY TÂN

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Quốc tế

 

 

Quá trình công tác:

 • Từ 12/2011 – 6/2015: Chuyên viên phát triển dự án tại Ban Đầu tư Phát triển, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 • Từ 7/2015– 6/2016: Chuyên viên thiết kế mô hình kinh tế – Phòng Kế hoạch Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)
 • Từ 7/2016 – 01/2018: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)
 • Từ 02/2018 – 01/2019: Chuyên viên chính Thương mại và Quản trị rủi ro Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)
 • Từ 02/2019 – 8/2020: Phó Ban – Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
 • Từ 5/2019 – 5/2020: Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
 • Từ 01/2020 – 9/2020: Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil)
 • Từ 5/2020 – nay: Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PPS)
 • Từ 8/2020 - nay: Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
TRẦN THỊ KIM KHÁNH(1).png

Bà Trần Thị Kim Khánh

Thành viên độc lập HĐQT
TRẦN THỊ KIM KHÁNH(1).png


TRẦN THỊ KIM KHÁNH

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

 

 

Quá trình công tác:

 • 8/1997 – 10/2000: Trợ lý kiểm toán và thuế, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 
 • 11/2000 – 4/2005: Trưởng nhóm kiểm toán, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 
 • 5/2005 – 6/2008: Trưởng phòng kiểm toán, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 
 • 7/2008 – 6/2012: Trưởng phòng kiểm toán cao cấp, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 
 • 7/2012 – 12/2021: Giám đốc kiểm toán, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 
 • 01/2022 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Fintech Thịnh Vượng