vn.svggb.svg
image.png
image.png
image.png
image.png

Tin tức & Sự kiện

Đối tác & khách hàng

icon-nam-thanhlap.png
14/12/2007

Ngày Thành lập

icon-vondieule.png
942.7 tỷ đồng

Vốn điều lệ

icon-loinhuan.png
88.5 tỷ đồng

Lợi Nhuận sau thuế
- Năm 2017

icon-machungkhoan.png
PVP

Mã Chứng Khoán