vn.svggb.svg

  Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành dầu khí, công ty chúng tôi có nhiều mối quan hệ với các khách hàng, các nhà cung cấp trong lĩnh vực sản phẩm dầu, cũng như hàng rời, xăng dầu, khí hóa lỏng, than đá. Vì vậy, với sự chủ động trong việc thu xếp phương tiện vận chuyển, công ty chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu các khách hàng, đối tác có nhu cầu trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi.