vn.svggb.svg

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành dầu khí, công ty chúng tôi có nhiều mối quan hệ với các khách hàng và nhà cung cấp đối với các sản phẩm dầu cũng như hàng rời như xăng dầu, khí hóa lỏng, than đá. Vì vậy, với sự chủ động trong việc thu xếp phương tiện vận chuyển, công ty chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm dầu được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu cho các khách hàng đổi tác có nhu cầu trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi.