vn.svggb.svg

  Pacific không chỉ là đơn vị thuần cung cấp dịch vụ vận tải mà còn là đơn vị tham gia vào công tác khai thác dầu mỏ. Hiện nay, tàu PVN Dai Hung Queen do Pacific sở hữu đang là một trong những FSO chứa dòng dầu khai thác từ mỏ Đại Hùng, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng cũng như hoạt động khai thác khoáng sản của Việt Nam.