vn.svggb.svg

  Vận tải dầu thô là mảng kinh doanh chính và quan trọng nhất của Công ty kể từ ngày đầu thành lập. Cho đến nay, PV Trans/Pacific là các nhà cung cấp duy nhất vận chuyển toàn bộ dầu thô đầu vào từ mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác tại Việt Nam về NMLD Dung Quất với khối lượng từ 5.0-7.0 triệu tấn/năm, số chuyến tàu thực hiện từ khi Nhà máy NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến hiện tại là hơn 1200 chuyến vận chuyển dầu thô, đáp ứng kịp thời, tuyệt đối an toàn cho nhu cầu sản xuất của NMLD Dung Quất.

 Bên cạnh đó, từ tháng 4/2018, Pacific chính thức bắt đầu tham gia vận chuyển dầu thô cho NMLD Nghi Sơn bằng tàu VLCC tuyến từ Kuwait về NMLD Nghi Sơn với khối lượng bình quân khoảng 270,000 tấn/chuyến.

  Đội tàu của Pacific bao gồm cả tàu dầu thô và tàu dầu sản phẩm đang được khai thác an toàn, hiệu quả các tuyến quốc tế, được các chủ dầu lớn (Oil Major) như: ExxonMobil, Shell, Petrobras , ENoc chấp nhận do duy trì được tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp.

  Trong thời gian tới, Pacific tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô đội tàu dầu thô/ tàu hóa chất tải trọng lớn bao gồm: tàu  MR, Aframax, VLCC nhằm đa dạng hóa dịch vụ vận chuyển, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân sự/thuyền viên, tăng cường áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.