vn.svggb.svg

Kinh doanh vận tải dầu thô là mảng kinh doanh chính và quan trọng nhất của Công ty kể từ ngày đầu thành lập.

 

Cho đến nay, PV Trans/Pacific là các nhà cung cấp duy nhất vận chuyển toàn bộ dầu thô đầu vào từ mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác tại Việt Nam về NMLD Dung Quất với khối lượng từ 5.0-7.0 triệu tấn/năm, số chuyến tàu thực hiện từ khi Nhà máy NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến hiện tại là hơn 700 chuyến vận chuyển dầu thô (tương đương khoảng 50 triệu tấn), đáp ứng kịp thời, tuyệt đối an toàn cho nhu cầu sản xuất của NMLD Dung Quất.

 

Bên cạnh đó, từ tháng 4/2018, PVTrans Pacific chính thức bắt đầu tham gia vận chuyển dầu thô cho NMLD Nghi Sơn bằng tàu VLCC tuyến từ Kuwait về NMLD Nghi Sơn với khối lượng bình quân khoảng 270,000 tấn/chuyến.

 

PVTrans/Pacific đã và đang mở rộng đầu tư vào tàu dầu/hóa chất tải trọng lớn nhằm đa dạng hóa dịch vụ vận chuyển. Mặt khác, Công ty cũng không ngừng học hỏi, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách hàng.