vn.svggb.svg

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tên giao dịch: Pacific

Ngày thành lập: 28/01/2008

Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng (tại ngày 31/12/2017)

Mã cổ phiếu: PVP Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Mã số thuế : 0305475110

Điện thoại : 028-38228546

Fax : 028-38228545

Websites: https://pacificshipping.vn/