vn.svggb.svg

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) được thành lập theo Nghị quyết số 4195/NQ-DKVN ngày 14/12/2007. Công ty được thành lập để làm chủ sở hữu dự án đầu tư 03 tàu dầu thô loại Aframax trọng tải 105.000 DWT tại Vinashin, đảm nhận kinh doanh vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu (NMLD) trong nước và kinh doanh khai thác vận tải trên thị trường quốc tế. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103009251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/01/2008, với vốn điều lệ ban đầu là 1.200 tỷ đồng; Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2011 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã doanh nghiệp 0305475110 với vốn điều lệ là 942.750.280.000 đồng; Thời gian qua, Công ty đã đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh đến lần thứ 7 ngày 31/8/2016 và vẫn lưu hành mã số doanh nghiệp này cho đến nay.