vn.svggb.svg
3phattrien.svg

Đây là chủng loại tàu vận chuyển hóa chất cỡ lớn (MR) có điều kiện kỹ thuật tốt, hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng hải và các yêu cầu của các Công ty dầu khí lớn trên thế giới, đánh dấu bước phát triển mới của Pacific cho lĩnh vực vận chuyển hóa chất/dầu sản phẩm.

Bắt đầu từ tháng 4/2018, Pacific đã chính thức cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô bằng tàu VLCC từ Kuwait về NMLD Nghi Sơn (NSRP), đánh dầu bước phát triển mới của Công ty trong lĩnh vực vận tải dầu thô.

Cùng với việc chuyển đổi mô hình hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh là sự hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức của đơn vị theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp Ban Điều hành và 04 phòng chức năng chuyên môn gồm: Phòng Kinh doanh Khai thác, Phòng Quản lý tàu và FSO, Phòng Kế toán Kế hoạch, Phòng Tổ chức Hành chính.

Tháng 12/2016, thực hiện Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký và chính thức giao dịch cổ phiếu PVP trên sàn chứng khoán Upcom.

Năm 2013, Công ty Pacific đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán PVP tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận số 26/2013/GCNCP-VSD ngày 17/10/2013.

Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2011 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0305475110 với vốn điều lệ là 942,750,280,000 đồng.

Công ty PV Trans Pacific đã được công nhận là công ty đại chúng tại Công văn số 1411/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký công ty đại chúng.

Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103009251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/01/2008, với vốn điều lệ ban đầu là 1.200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) được thành lập theo Nghị quyết số 4195/NQ-DKVN ngày 14/12/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.