vn.svggb.svg
4.png

Năm 2008: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) được thành lập theo Nghị quyết số 4195/NQ-DKVN ngày 14/12/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty chính thức đi vào hoạt động ngày 28/01/2008 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1.200 tỷ đồng; gồm các cổ đông sáng lập: Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans), Công ty CP Tài chính Dầu khí (PVFC), Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và các cổ đông khác là CBCNV trong ngành dầu khí với mục tiêu ban đầu là tham gia vận chuyển dầu thô cho Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, sau đó là tham gia vận tải quốc tế và sẽ tham gia vận tải dầu thô nhập khẩu cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khi đi vào hoạt động chính thức.

Năm 2009: Công ty đầu tư mua tàu dầu thô đầu tiên PVT Athena (tháng 01/2009) có trọng tải 105.000 DWT với các thiết bị kỹ thuật hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và đưa vào hoạt động kinh doanh khai thác.

Năm 2011: Công ty đăng ký thay đổi “Giấy chứng nhận kinh doanh” lần thứ 3 và ngày 13/10/2011 được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0305475110” với vốn điều lệ là 942.750.280.000 đồng (Chín trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng) theo thực tế góp của các các cổ đông.

Năm 2013: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2013/GCNCP-VSD ngày 17/10/2013 với mã chứng khoán là PVP, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là: 94.275.028 cổ phiếu.

Năm 2015: Sau khi dự án đầu tư hoàn thành, tài sản hình thành, ngày 17/05/2015 tàu FSO Dai Hung Queen (với sức chứa hơn 700.000 thùng dầu) được tiếp nhận và đi vào hoạt động, đón dòng dầu đầu tiên từ giàn khai thác tại mỏ Đại Hùng, đánh dấu một mốc mới của Công ty. Các tài sản sau quá trình đầu tư đều đã được đưa vào hoạt động và kinh doanh khai thác có hiệu quả.

Năm 2019: Công ty hoàn thành đầu tư mua tàu Apollo (tháng 07/2019) có trọng tải 105.400 DWT đóng tại Nhật Bản với các thiết bị kỹ thuật hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và đưa vào hoạt động kinh doanh khai thác có hiệu quả từ khi nhận tàu cho đến nay.

Ngày 17/01/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 94.275.028 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: PVP) vào giao dịch.

Công ty hoàn thành đầu tư mua tàu MR, ngày 19/6/2023 tại khu neo cảng Khorfakkan, UAE, Công ty đã tổ chức tiếp nhận tàu Pacific Era, trọng tải 50.057 DWT đóng tại Korea.