vn.svggb.svg

  Pacific có một đội ngũ nhân viên vận hành, quản lý tàu và thuyền viên dày dặn kinh nghiệm, mẫn cán, cam kết mạnh mẽ với nghề nghiệp của mình. Đội tàu do công ty sở hữu và quản lý hoạt động khai thác tuyến quốc tế. Pacific luôn chú trọng việc xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực chuyện môn chuyên sâu, tính chuyên nghiệp cao. Với tư cách là Chủ tàu và nhà quản lý, chúng tôi đảm bảo rằng đội tàu của mình tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn vận hành theo các tiêu chuẩn Kiểm tra như SIRE, TMSA, CDI, … nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa.