vn.svggb.svg

Pacific có một đội ngũ nhân viên vận hành, quản lý tàu và thuyền viên dày dặn kinh nghiệm, thể hiện sự mẫn cán, cống hiến không ngừng nghỉ và cam kết mạnh mẽ với nghề nghiệp của mình. Đội tàu do công ty sở hữu và quản lý chủ yếu hoạt động dọc theo các tuyến ở Châu Á, khu vực Trung Đông - Ấn Độ, Đông Nam Á và các tuyến nội địa. Pacific luôn chú trọng việc xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực chuyện môn chuyên sâu, tính chuyên nghiệp cao. Với tư cách là Chủ tàu và nhà quản lý, chúng tôi đảm bảo rằng đội tàu của mình tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn vận hành theo các tiêu chuẩn Kiểm tra như SIRE, TMSA, CDI, ISO hoặc bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào do từng cảng quy định nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa.