vn.svggb.svg

Ban điều hành

z4792057994632_46b31f8b6f64ea57ad369b94dc70be4e.jpg

Ông Hoàng Đức Chính

Giám đốc
z4792057994632_46b31f8b6f64ea57ad369b94dc70be4e.jpg

Ông
HOÀNG ĐỨC CHÍNH

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển, Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Thạc sĩ Quản lý và khai thác tàu biển

 

Quá trình công tác

 • 02/1992 – 02/1993: Thuyền viên Công ty Vận tải biển và thuê tàu Vitranschart. 
 • 02/1993 – 02/1995: Đi nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy quân sự Tp. HCM.
 • 02/1995 – 09/2004: Chuyên viên phòng Đại lý tàu, phòng Khai thác tàu container, Công ty Hợp tác Lao động và Nước ngoài phía Nam (Inlanco Sài Gòn).
 • 09/2004 – 04/2008: Chuyên viên phòng Khai thác, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).
 • 04/2008 – 10/2010: Phó Ban Khai thác Tổng công ty PVTrans kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Phương Nam.
 • 10/2010 – 07/2018: Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
 • 08/2018 – 04/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
 • 05/2021 – 12/01/2022: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
 • 13/01/2022 - Nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
 • 30/06/2022 - Nay: Ủy viên HĐQT PVTrans Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

VU NGOC KHOI(2).png

  Ông Vũ Ngọc Khôi

Phó Giám đốc
VU NGOC KHOI(2).png

Ông
VŨ NGỌC KHÔI

Chức vụ: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1966

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác máy tàu biển

 

Quá trình công tác:

 •  1990 – 1995 : Cán bộ kỹ thuật, Công ty Cơ khí thủy sản Vật cách.
 •  1995 - 2001: Thuyền viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 •  2001 - 2006: Thuyền viên, Công ty Vận tải biển Vinalines
 •  2006 - 2012: Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm phát triển nhân lực hàng hải Đông Nam Á.
 •  02/2012 – 10/2017: Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Dịch vụ quản lý tàu
 • 10/2017 – 04/2018: Phó giám đốc, Công ty Dịch vụ quản lý tàu.
 • 04/2018 – 12/2020: Phó giám đốc, Công ty PVTrans Hà Nội
 • 12/2020 - Nay: Phó giám đốc, Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
NGO MANH HA(1).png

  Ông Ngô Mạnh Hà

Phó Giám đốc
NGO MANH HA(1).png

Ông
NGÔ MẠNH HÀ

Chức vụ: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển

 

Quá trình công tác:

 • 2000-2003: Nhân viên Phòng xuất nhập khẩu Công ty Giày Thái Bình
 • 5/2003-5/2009: Nhân viên Phòng khai thác Container; Phó Phòng HCNS, Phó Phòng Quản lý tàu Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn
 • 5/2009-10/2012: Chuyên viên phòng KTTV Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 • 10/2012 – 7/2016:Phó phòng KTTV Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 • 7/2016 - 04/2018: Trưởng phòng KTTV Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 • 04/2018 – 4/2022: Phó giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 • 6/2022 – Nay: Phó giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
BUI VAN VINH.png

Ông Bùi Văn Vinh

Phó Giám đốc
BUI VAN VINH.png

Ông
BÙI VĂN VINH

Chức vụ: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 

Quá trình công tác

 • Từ 10/2003 – 6/2007: Chuyên viên nhân sự, Ban TCNS, Tổng Công ty Khí Việt Nam 
 • Từ 7/2007 – 6/2008: Chuyên viên nhân sự, Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp (thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam)
 • Từ 6/2008 – 02/2012: Trưởng phòng HCTC, Xí nghiệp phân phối khí Thấp áp Vũng Tàu, Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp, Tổng Công ty Khí 
 • Từ 02/2012 – 8/2014: Trưởng phòng KHĐT, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
 • Từ 8/2014 - 09/2022: Phó Giám đốc, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
 • 10/2022 - 04/2023: Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
 • 02/2023 - nay : Phó giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
PHAN PHONG PHUC(1).png

  Ông Phan Phong Phúc

Kế toán trưởng
PHAN PHONG PHUC(1).png

Ông
PHAN PHONG PHÚC

Chức vụ:     Kế toán trưởng

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán; Quản trị Kinh Doanh - Ngành ngoại thương

 

Quá trình công tác:

 • Từ 04/2002 - 03/2008: Kế toán tại Cty CP XNK Đồng Tháp Mười.
 • Từ 04/2008 - 06/2008: Kế toán trưởng tại Công ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Đông Dương (INDOCHINE).
 • Từ 07/2008 - 12/2010: Kế toán trưởng tại Công ty CP VT Xăng Dầu Phương Nam.
 • Từ 01/2011 - 05/2018: Kế toán trưởng tại Công ty CP VT Dầu Phương Đông Việt
 • Từ 06/2018 – đến nay: Kế toán trưởng tại Công ty CP VT Dầu Khí Thai Bình Dương