vn.svggb.svg
chief-accountant-change.jpeg

PVP: Hợp đồng vay vốn Ngân hàng Wooribank ngày 30/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin PVP: Hợp đồng vay vốn Ngân hàng Wooribank ngày 30/05/2023 như tại văn bản đính kèm.

HỢP ĐỒNG VAY VỐN

Trân trọng.