vn.svggb.svg
DeSantis-Breindel-A-Tale-of-Two-Announcements.jpg

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG MUA TÀU BIỂN

 

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG MUA TÀU BIỂN

INVITATION TO OFFER FOR SALE OF MR TANKER

 

              Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) có nhu cầu mua một tàu biển chở xăng dầu/ hóa chất với các yêu cầu sau:

              We, Pacific petroleum transportation JSC (PVtrans Pacific) hereby would like to invite you to offer for sale of MR Tanker as per our requirements as follows:

 

 • Loại tàu: tàu MR
 • Type of vessel: MR Tanker

 

 • Trọng tải toàn phần: từ 45.000 – 55.000 dwt
 • Deadweight: from 45.000 to 55.000 dwt

 

 • Nơi đóng: Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.
 • Where built: Korea or Japan.

 

 • Năm đóng: dưới 15 tuổi.
 • Year Built: less than 15 years old

 

 • Đăng kiểm: IACS
 • Class: IACS

 

 • Số lượng loại hàng tàu chở: tối thiểu 3 loại hàng
 • Number of grades can vessel load/discharge: Min 3

 

              Trân trọng kính mời các Chủ tàu là cá nhân/tổ chức trong và ngoài nước tham gia gửi chào giá cạnh tranh trước 23:59 ngày 18 tháng 03 năm 2024.

             The Owners of domestic / foreign organizations are kindly invited to participate  in the bidding to submit an offer before 23:59 on 18th March 2024.             

              Hồ sơ chào giá bao gồm: Giá bán, nơi giao tàu đặc tính kỹ thuật tàu (Q88), HVPQ6...

             The offer should include: the price, place of delivery, technical specifications (Q88), HVPQ6....


Mọi chi tiết xin liên hệ:

For more details, please contact:

 

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)

Lầu 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông (Mr): Ngô Mạnh Hà  

ĐT: +8428 38228546/ Fax: +8428 38228545

Email: snp@pacificshipping.vn