vn.svggb.svg
image builder

PVP: THAY CA THUYỀN VIÊN TÀU APOLLO – THÁNG 03/2023

Từ trước tháng 05/2022, việc tuyển dụng và điều động Thuyền viên trên các tàu của Pacific được ủy quyền hoàn toàn cho đơn vị dịch vụ quản lý. Mặc dù việc ủy quyền này sẽ giúp cho công tác Thuyền viên được thực hiện đầy đủ, đảm bảo hoạt động tàu thông suốt trong điều kiện bộ máy nhân sự quản lý Thuyền viên của Công ty đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư và phát triển hệ thống của Công ty, tiếp tục sử dụng dịch vụ quản lý Thuyền viên sẽ mang lại những khó khăn trong công tác quản lý tình trạng kỹ thuật, an toàn trên tàu, bị động trong việc quản lý chất lượng Thuyền viên, giảm sự cạnh tranh của Công ty khi chào tàu với các Oil Majors lớn.

Bên cạnh đó, để phát triển hệ thống quản lý an toàn và lao động của Công ty, công tác quản lý Thuyền viên đóng một vai trò rất lớn. Ngoài ra, việc này sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ trên bờ, nâng tầm hệ thống quản lý của Công ty khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Sau khi chủ động thực hiện thành công các đợt thay ca trong năm 2022, đầu năm 2023 Phòng ATPCTV đã tiến hành tuyển dụng trực tiếp Thuyền viên để công tác trên các tàu của Công ty. Ngày 05/03/2023, nhóm Thuyền viên đầu tiên được công ty tuyển dụng trực tiếp đã được điều động lên tàu APOLLO tại Singapore để bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong công tác quản lý Thuyền viên nói riêng và Hệ thống quản lý an toàn và lao động của Công ty nói chung.

Một số hình ảnh của đợt thay ca

Các Thuyền viên chuẩn bị lên máy bay qua Singapore

Các Thuyền viên có mặt tại sân bay quốc tế Changi, Singapore

Các Thuyền viên an toàn lên tàu Apollo nhận nhiệm vụ