vn.svggb.svg

Trở thành một trong những công ty có quy mô và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu tại thị trường Việt Nam và trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.