DỊCH VỤ LOGISTICS

Để chủ động một tối đa trong hoạt động quản lý và khai thác tàu biển, thuê và cho thuê tàu, Pacific đã hoàn thiện hệ thống cung cấp các dịch vụ hậu cần tàu biển như:

  • Dịch vụ môi giới tàu biển
  • Dịch vụ đại lý hàng hải
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ sửa chữa tàu biển
Share: